بن های تخفیف

مشتریان گرامی

در صورت خرید بیش از ۱۰۰ هزار تومان، ۵% بن تخفیف در خرید بعدی،

در صورت خرید بیش از ۱۵۰ هزار تومان، ۱۰% بن تخفیف در سفارش بعدی

و خرید بیش از ۲۰۰ هزار تومان، ۱۵% بن تخفیف در سفارش بعدی دریافت خواهید کرد.

مهلت زمان استفاده از بن تا ۱ ماه پس از ثبت سفارش می باشد.

پیام خود را بنویسید