Product Image

رژلب‌های جامد این‌لی

6 Reviews
  • ایجاد رنگی زیبا و طبیعی بر روی لب ها
  • دارای پوشش کامل با ماندگاری طولانی
  • فاقد سرب و مواد آلرژی زا
  • دارای مواد مرطوب کننده جهت حفظ رطوبت لب ها

توجه : قیمت این محصول با توجه به رنگ متفاوت است.

موجود

رژ لب Dreaminess 550
رژلب Brave Red 350
رژلب Chocolate Bar 450
رژلب Cinnamon 400
رژلب Diva 330
رژلب Kindness 580
رژلب Ladylike 640
رژلب Midnight Stars 420
رژلب Night Angel 610
رژلب Primrose 540
رژلب Rebel Red 310
رژلب Scarlet 300
رژلب Spicy Girl 460
رژلب Sunset 430
رژلب Toffee 410
رژلب Violet Velvet 600
رژلب Viva 680
رژلب Voodoo 660
رژلب Wet Brown 470
رژلب جامد این لی پریچهر
رژلب جامد این لی شهرزاد
انتخاب مجدد